top of page
Nowy Plan 2023_v2_02 kopia (1).png

O FESTIWALU

Modernizm ma wiele twarzy i wcieleń, bogatą historię i silny wpływ na współczesność. Od kilku lat dyskutowany jest znacznie  szerzej, w niektórych środowiskach stał się nawet modny, choć – jak to bywa w przypadku mód – zainteresowanie nim jest tyle intensywne, co powierzchowne. Przez jednych nadal jest więc odsądzany od czci i wiary, przez innych traktowany jak obiekt bezrefleksyjnego kultu. Bez wątpienia był rewolucją w kształtowaniu przestrzeni i środowiska codziennego życia, choć wydaje się, że, w powszechnej świadomości, przewrót ten nie został jeszcze do końca intelektualnie i społecznie „przetrawiony”. Bo czy dokonania dwudziestowiecznego modernizmu są dobrze poznane i zrozumiane? Na ile powszechna wiedza przekracza znajomość kilku ikonicznych nazwisk i budynków, cytatów lub bon motów powiązanych z modernizmem? Przeciętny odbiorca doświadczający przestrzeni ukształtowanej przez myśl modernistyczną zasługuje, by otrzymać na jej temat jak najwięcej atrakcyjnie i przystępnie podanej wiedzy. Dostarczy jej „Nowy plan” – coroczny festiwal poświęcony modernistycznej architekturze, urbanistyce i sztuce organizowany wspólnie przez poznański oddział SARP oraz Inicjatywę „Centrum Otwarte”.

„Nowy plan” przeznaczony jest zarówno dla specjalistów, entuzjastów, jak i laików. Ma zamiar skupiać się za każdym razem na innym zagadnieniu, zjawisku, okresie lub twórcach architektury modernistycznej. Lokując się w Poznaniu ma ambicje podkreślenia roli modernizmu w rozwoju powojennego miasta, ale chce także sięgać dalej – umieszczając wątki lokalne w szerokim, ogólnopolskim lub światowym kontekście.

Nowy Plan 2023_v2-20.png
O festiwalu
HANDEL

Nowy Plan 2023_v2-12.png

Edycja festiwalu pod hasłem CZŁOWIEK w PRACY dotyczyć będzie szeroko rozumianego środowiska pracy - czyli miejsc w którym niestety spędzamy większość naszego życia. Ze swoim racjonalizmem i prostotą modernizm jest pochodną architektury przemysłowej XIX wieku. Nowe formy konstrukcji i prostsze formy – to wszystko zaadaptowane zostało w innych obszarach architektury, a jednocześnie wzbogacone o program społeczny i wartości humanistyczne. I – tak jak na modernistyczną awangardę wpłynęły najpierw formy przemysłowe. tak później awangarda, ze swoim rozbudowanym o dodatkowe wartości programem, wpłynęła na humanizację i racjonalizację miejsc pracy – od fabryk po biura. Wiek dwudziesty to zatem czas wielkiego przyrostu modernistycznej architektury służącej produkcji i pracy biurowej. Ponadto, po jednej i po drugiej stronie żelaznej kurtyny, zaczęto inwestować w służące „ludziom pracy” obiekty o funkcji społecznej, kulturalnej i wypoczynkowej. Nierzadko zarówno biurowce, jak i budynki fabryk oraz uzupełniająca je infrastruktura stały na bardzo wysokim poziomie. Dziś wiele tych obiektów niszczeje, przestało istnieć lub zmieniło funkcję. Warto przyjrzeć im się bliżej, a także ich wpływowi na współczesne miejsca pracy, które – być może – także znikną lub znów zmienią się, w miarę jak rosnąć będzie znaczenie pracy zdalnej, robotyzacji i zmian technologicznych

Program

PROGRAM FESTIWALU 

Organizatorzy

ORGANIZATORZY

Nowy Plan_2022_12.png

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań (SARP/o. Poznań) to organizacja o wieloletniej tradycji zrzeszająca architektów oraz osoby związane z architekturą. Tworzą ją ludzie w różnym wieku, o rozmaitych poglądach i doświadczeniach. Założeniem SARP jest dbałość o ład przestrzenny i jakość architektury powstającej wokół nas. SARP to także organizacja animująca wydarzenia kulturalno-oświatowe związane z promocją dobrej architektury, a także tworząca warunki dla rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrony.

Nowy Plan_2022_13.png

„Centrum Otwarte” to inicjatywa, której celem są długotrwałe przemiany poznańskiej przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta. To forum spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń dostępnych dla zróżnicowanych środowisk; ideowa kontynuacja dokonań Poznań Design Festiwal oraz nieformalnej inicjatywy „Otwarte” która działała w mieście w latach 2012-15. „CO” to zaczyn miejskiego think tanku, platforma spotkań, wymiany myśli, idei i rozwiązań, dzięki którym uda wypracować się innowacyjne działania z zakresu architektury, designu i urbanistyki.

Nowy Plan_2022_14.png

Punkt Wspólny (wcześniej: grupa nieformalna Punkt Wspólny) zajmuje się innowacyjnymi praktykami artystyczo-społecznymi na terenie miasta Poznania, promuje młodą sztukę i przedsięwzięcia lokalnych artystów, projektantów oraz poszukuje nowych form edukacji kulturalnej.
W skład Stowarzyszenia wchodzą artyści, badacze, miejscy aktywiści, graficy, architekci, producenci
oraz animatorzy kultury.

Kontakt

CZŁOWIEK W PRACY

kontakt

W czym możemy pomóc?

Nowy Plan_2022_19.png

Stowarzyszenie Architektów Polskich o. Poznań ul. Stary Rynek 56 61-772 Poznań email: wspolpraca.sarppoznan@gmail.com

Nowy Plan_2022_17.png

Centrum otwarte ul. Masztalarska 8, II piętro (w Estrada Poznańska) email: biuro@centrumotwarte.pl

Nowy Plan_2022_15.png
bottom of page