www_2 (1).png

FESTIWAL ARCHITEKTURY 

I SZTUKI MODERNISTYCZNEJ 

Poznań 8-14.10.2020

edycja 

DOM

www_3_1.png
www_4_1.png

Modernizm ma wiele twarzy i wcieleń, bogatą historię i silny wpływ na współczesność. Od kilku lat dyskutowany jest znacznie  szerzej, w niektórych środowiskach stał się nawet modny, choć – jak to bywa w przypadku mód – zainteresowanie nim jest tyle intensywne, co powierzchowne. Przez jednych nadal jest więc odsądzany od czci i wiary, przez innych traktowany jak obiekt bezrefleksyjnego kultu. Bez wątpienia był rewolucją w kształtowaniu przestrzeni i środowiska codziennego życia, choć wydaje się, że, w powszechnej świadomości, przewrót ten nie został jeszcze do końca intelektualnie i społecznie „przetrawiony”. Bo czy dokonania dwudziestowiecznego modernizmu są dobrze poznane i zrozumiane? Na ile powszechna wiedza przekracza znajomość kilku ikonicznych nazwisk i budynków, cytatów lub bon motów powiązanych z modernizmem? Przeciętny odbiorca doświadczający przestrzeni ukształtowanej przez myśl modernistyczną zasługuje, by otrzymać na jej temat jak najwięcej atrakcyjnie i przystępnie podanej wiedzy. Dostarczy jej „Nowy plan” – coroczny festiwal poświęcony modernistycznej architekturze, urbanistyce i sztuce organizowany wspólnie przez poznański oddział SARP oraz Inicjatywę „Centrum Otwarte”.

„Nowy plan” przeznaczony jest zarówno dla specjalistów, entuzjastów, jak i laików. Ma zamiar skupiać się za każdym razem na innym zagadnieniu, zjawisku, okresie lub twórcach architektury modernistycznej. Lokując się w Poznaniu ma ambicje podkreślenia roli modernizmu w rozwoju powojennego miasta, ale chce także sięgać dalej – umieszczając wątki lokalne w szerokim, ogólnopolskim lub światowym kontekście.

 
 
www_5_1.png

Słowo „dom” i „mieszkanie” nabrało wiosną tego roku wielu nowych, bardzo nieoczekiwanych znaczeń. W obliczu pandemii i związanych z nią ograniczeń lub kwarantanny mieszkania stały się mikroświatem – sceną wielu występujących równolegle aktywności: zdalnej pracy i nauki, sportowych ćwiczeń, codziennego gotowania, rozrywek dla całej rodziny itd. itp.  W ten sposób przewodni temat festiwalu „Nowy Plan”, wybrany jeszcze w 2019 roku, stał się wręcz paląco aktualny. 

 

Reagując na nadzwyczajne okoliczności festiwal planuje zatem uchwycić na bieżąco problemy związane z intensywnym użytkowaniem mieszkań przez stłoczonych (i zamkniętych w nich) domowników. Niezwykle interesujące jest ustalenie, który typ domu lub mieszkania najlepiej sprawdził się w czasach pandemii. Czy projektowane obecnie lokale są dość elastyczne, by dopasować się do nadzwyczajnych realiów? A może lepsze okazały się mieszkania z czasów PRL-u? Jakie aspekty okazały się najbardziej przydatne: duży metraż?, wyraźnie wydzielone pokoje?, balkon? Czy modernistyczny minimalizm i funkcjonalizm sprawdza się w czasach epidemii? A może palmę pierwszeństwa dzierżą teraz domy z ogrodem na przedmieściach, krytykowane dotąd za wpływ na niekontrolowany urban sprawl? 

Na marginesie opowieści o domu i mieszkaniu przez pryzmat modernizmu postaramy się znaleźć odpowiedzi również  na te niezwykle „gorące” pytania.

www_6.png
 
www_7_1.png
www_pr_3.png
www_8.png
www_domo_napis.png
 
www_9_1.png

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań (SARP/o. Poznań) to organizacja o wieloletniej tradycji zrzeszająca architektów oraz osoby związane z architekturą. Tworzą ją ludzie w różnym wieku, o rozmaitych poglądach i doświadczeniach. Założeniem SARP jest dbałość o ład przestrzenny i jakość architektury powstającej wokół nas. SARP to także organizacja animująca wydarzenia kulturalno-oświatowe związane z promocją dobrej architektury, a także tworząca warunki dla rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrony.

„Centrum Otwarte” to inicjatywa, której celem są długotrwałe przemiany poznańskiej przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta. To forum spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń dostępnych dla zróżnicowanych środowisk; ideowa kontynuacja dokonań Poznań Design Festiwal oraz nieformalnej inicjatywy „Otwarte” która działała w mieście w latach 2012-15. „CO” to zaczyn miejskiego think tanku, platforma spotkań, wymiany myśli, idei i rozwiązań, dzięki którym uda wypracować się innowacyjne działania z zakresu architektury, designu i urbanistyki.

www_10.png
www_11_1.png
www_12_1.png
 
www_11_1.png

Stowarzyszenie Architektów Polskich o. Poznań ul. Stary Rynek 56 61-772 Poznań email: wspolpraca.sarppoznan@gmail.com

www_12_1.png

Centrum otwarte ul. Masztalarska 8, II piętro (w Estrada Poznańska) email: biuro@centrumotwarte.pl

www_16_1.png
www_17.png

Regulamin uczestnictwa wydarzeń w ramach Nowy Plan festiwal 

Formula

 
www_19 (1).png
www_20_2.png