nowy_plan_www_2 (1).png

Modernizm ma wiele twarzy i wcieleń, bogatą historię i silny wpływ na współczesność. Od kilku lat dyskutowany jest znacznie  szerzej, w niektórych środowiskach stał się nawet modny, choć – jak to bywa w przypadku mód – zainteresowanie nim jest tyle intensywne, co powierzchowne. Przez jednych nadal jest więc odsądzany od czci i wiary, przez innych traktowany jak obiekt bezrefleksyjnego kultu. Bez wątpienia był rewolucją w kształtowaniu przestrzeni i środowiska codziennego życia, choć wydaje się, że, w powszechnej świadomości, przewrót ten nie został jeszcze do końca intelektualnie i społecznie „przetrawiony”. Bo czy dokonania dwudziestowiecznego modernizmu są dobrze poznane i zrozumiane? Na ile powszechna wiedza przekracza znajomość kilku ikonicznych nazwisk i budynków, cytatów lub bon motów powiązanych z modernizmem? Przeciętny odbiorca doświadczający przestrzeni ukształtowanej przez myśl modernistyczną zasługuje, by otrzymać na jej temat jak najwięcej atrakcyjnie i przystępnie podanej wiedzy. Dostarczy jej „Nowy plan” – coroczny festiwal poświęcony modernistycznej architekturze, urbanistyce i sztuce organizowany wspólnie przez poznański oddział SARP oraz Inicjatywę „Centrum Otwarte”.

„Nowy plan” przeznaczony jest zarówno dla specjalistów, entuzjastów, jak i laików. Ma zamiar skupiać się za każdym razem na innym zagadnieniu, zjawisku, okresie lub twórcach architektury modernistycznej. Lokując się w Poznaniu ma ambicje podkreślenia roli modernizmu w rozwoju powojennego miasta, ale chce także sięgać dalej – umieszczając wątki lokalne w szerokim, ogólnopolskim lub światowym kontekście.

nowy_plan_www_4 (1).png
 
nowy_plan_www_3.png
 
nowy_plan_www_4 (2).png
nowy_plan_www_4 (3).png

Poznań od zawsze w świadomości mieszkańców oraz przejezdnych był miastem nierozerwalnie związanym z handlem, dlatego w roku 2021 - kiedy Międzynarodowe Targi Poznańskie będą świętować swoje stulecie oczywistym jest że festiwal Nowy Plan - zajmie się modernistycznym dziedzictwem handlowym Poznania.

 

NIE LADA ARCHITEKTURA- to hasło tegorocznej edycji festiwalu. Kolejki, kartki, niedobory, barwne anegdoty. To główne skojarzenia z zakupami w PRL, które osłabiają nieco pamięć o handlowej architekturze. Sceną, na której rozgrywały się konsumenckie komedie, dramaty i triumfy były nie tylko sklepowe partery starych kamienic, ale również wybudowane po wojnie domy towarowe oraz centra handlowo-usługowe. Znaczną ich część wyróżnia architektura przekraczająca formalne i materiałowe ograniczenia, którym poddana była architektura mieszkaniowa. Ten „luksus” to przede wszystkim cecha obiektów lokowanych w śródmieściu, wśród których wyróżnia się – oczywiście – Okrąglak. Ale nie tylko on wzbogacił centrum miasta o formy udane i, jak się okazało, dobrze znoszące próbę czasu.


Skromniejsze, ale niekiedy równie dobrze zaprojektowane były centra o skali osiedlowej lub dzielnicowej. Zwłaszcza w latach 60. i w pierwszej połowie 70. przybierały indywidualne formy, które wprowadzały urozmaicenie oraz charakterystyczny rys w szeregi nadmiernie zuniformizowanych bloków. Wiele wspomnianych tu budynków uległo daleko idącej degradacji. Inne, po odnowieniu, zmieniły swoją funkcję. W czasach, kiedy prym wiodą (lub też do niedawna wiodły) centra handlowe, warto przypomnieć miejsca oraz pierwotną formę i przeznaczenie obiektów, w których przez dekady koncentrowało się życie miasta.

nowy_plan_www_5 (1).png
 
0001 (13) (1).png
nowy_plan_avatar (1).png
nowy_plan_www_6 (1).png
nowy_plan_logo_1.png

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań (SARP/o. Poznań) to organizacja o wieloletniej tradycji zrzeszająca architektów oraz osoby związane z architekturą. Tworzą ją ludzie w różnym wieku, o rozmaitych poglądach i doświadczeniach. Założeniem SARP jest dbałość o ład przestrzenny i jakość architektury powstającej wokół nas. SARP to także organizacja animująca wydarzenia kulturalno-oświatowe związane z promocją dobrej architektury, a także tworząca warunki dla rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrony.

Projekt bez tytułu - 2021-10-14T110054.227.png

„Centrum Otwarte” to inicjatywa, której celem są długotrwałe przemiany poznańskiej przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta. To forum spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń dostępnych dla zróżnicowanych środowisk; ideowa kontynuacja dokonań Poznań Design Festiwal oraz nieformalnej inicjatywy „Otwarte” która działała w mieście w latach 2012-15. „CO” to zaczyn miejskiego think tanku, platforma spotkań, wymiany myśli, idei i rozwiązań, dzięki którym uda wypracować się innowacyjne działania z zakresu architektury, designu i urbanistyki.

Projekt bez tytułu - 2021-10-14T110210.849.png

Punkt Wspólny (wcześniej: grupa nieformalna Punkt Wspólny) zajmuje się innowacyjnymi praktykami artystyczo-społecznymi na terenie miasta Poznania, promuje młodą sztukę i przedsięwzięcia lokalnych artystów, projektantów oraz poszukuje nowych form edukacji kulturalnej.
W skład Stowarzyszenia wchodzą artyści, badacze, miejscy aktywiści, graficy, architekci, producenci
oraz animatorzy kultury.

 
nowy_plan_www_7.png

W czym możemy pomóc?

www_11_1.png

Stowarzyszenie Architektów Polskich o. Poznań ul. Stary Rynek 56 61-772 Poznań email: wspolpraca.sarppoznan@gmail.com

www_12_1.png

Centrum otwarte ul. Masztalarska 8, II piętro (w Estrada Poznańska) email: biuro@centrumotwarte.pl

 
nowy_plan_www_4 (2).png
nowy_plan_www_8 (1).png