top of page
Nowy Plan_2022_01-min.png
Nowy Plan_2022_02.png

 o festiwalu 

Modernizm ma wiele twarzy i wcieleń, bogatą historię i silny wpływ na współczesność. Od kilku lat dyskutowany jest znacznie  szerzej, w niektórych środowiskach stał się nawet modny, choć – jak to bywa w przypadku mód – zainteresowanie nim jest tyle intensywne, co powierzchowne. Przez jednych nadal jest więc odsądzany od czci i wiary, przez innych traktowany jak obiekt bezrefleksyjnego kultu. Bez wątpienia był rewolucją w kształtowaniu przestrzeni i środowiska codziennego życia, choć wydaje się, że, w powszechnej świadomości, przewrót ten nie został jeszcze do końca intelektualnie i społecznie „przetrawiony”. Bo czy dokonania dwudziestowiecznego modernizmu są dobrze poznane i zrozumiane? Na ile powszechna wiedza przekracza znajomość kilku ikonicznych nazwisk i budynków, cytatów lub bon motów powiązanych z modernizmem? Przeciętny odbiorca doświadczający przestrzeni ukształtowanej przez myśl modernistyczną zasługuje, by otrzymać na jej temat jak najwięcej atrakcyjnie i przystępnie podanej wiedzy. Dostarczy jej „Nowy plan” – coroczny festiwal poświęcony modernistycznej architekturze, urbanistyce i sztuce organizowany wspólnie przez poznański oddział SARP oraz Inicjatywę „Centrum Otwarte”.

„Nowy plan” przeznaczony jest zarówno dla specjalistów, entuzjastów, jak i laików. Ma zamiar skupiać się za każdym razem na innym zagadnieniu, zjawisku, okresie lub twórcach architektury modernistycznej. Lokując się w Poznaniu ma ambicje podkreślenia roli modernizmu w rozwoju powojennego miasta, ale chce także sięgać dalej – umieszczając wątki lokalne w szerokim, ogólnopolskim lub światowym kontekście.

Nowy Plan_2022_03.png
O festiwalu
HANDEL

Nowy Plan_2022_04.png

Piąta jubileuszowa edycja festiwalu pod hasłem PORA RELAKSU dotyczyć będzie szeroko rozumianego wypoczynku i rekreacji. W powojennych realiach w kraju wyrosło wiele modernistycznych domów oraz ośrodków wczasowych, które miały zapewnić odpoczynek „ludziom pracy”. Wiele z nich, mimo ciekawej architektury, popadło w zapomnienie, zostało zdewastowanych, przerobionych lub rozebranych. Należy się im solidne przypomnienie. Ale wypoczynek i czas wolny to nie tylko wczasy, ale również rekreacja w miejscu zamieszkania, której służyło wiele modernistycznych obiektów: od ośrodków wodnych, przez stadiony lub amfiteatry oraz hale sportowo widowiskowe (był nawet jeden nieudany i de facto nigdy nie otwarty stacjonarny cyrk w Warszawie zbudowany przez Bułgarów – szerzej rozpropagowany przez film „Miś”), po olbrzymie zielone kompleksy służące wypoczynkowi, edukacji i rozrywce. Jak prezentowały się polskie realizacje na tle dokonań zagranicznych? Co dzieje się dziś z dawną architekturą rekreacji i wypoczynku? Jakie idee przyświecały ich twórcom, którzy realizowaną przez siebie architekturą i założeniami urbanistycznymi, umożliwili atrakcyjne korzystanie ze stosunkowo nowych zjawisk, jakimi były w XX wieku czas wolny oraz płatny urlop.

Program

program 

organizatorzy

Nowy Plan_2022_12.png

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań (SARP/o. Poznań) to organizacja o wieloletniej tradycji zrzeszająca architektów oraz osoby związane z architekturą. Tworzą ją ludzie w różnym wieku, o rozmaitych poglądach i doświadczeniach. Założeniem SARP jest dbałość o ład przestrzenny i jakość architektury powstającej wokół nas. SARP to także organizacja animująca wydarzenia kulturalno-oświatowe związane z promocją dobrej architektury, a także tworząca warunki dla rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrony.

Nowy Plan_2022_13.png

„Centrum Otwarte” to inicjatywa, której celem są długotrwałe przemiany poznańskiej przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta. To forum spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń dostępnych dla zróżnicowanych środowisk; ideowa kontynuacja dokonań Poznań Design Festiwal oraz nieformalnej inicjatywy „Otwarte” która działała w mieście w latach 2012-15. „CO” to zaczyn miejskiego think tanku, platforma spotkań, wymiany myśli, idei i rozwiązań, dzięki którym uda wypracować się innowacyjne działania z zakresu architektury, designu i urbanistyki.

Nowy Plan_2022_14.png

Punkt Wspólny (wcześniej: grupa nieformalna Punkt Wspólny) zajmuje się innowacyjnymi praktykami artystyczo-społecznymi na terenie miasta Poznania, promuje młodą sztukę i przedsięwzięcia lokalnych artystów, projektantów oraz poszukuje nowych form edukacji kulturalnej.
W skład Stowarzyszenia wchodzą artyści, badacze, miejscy aktywiści, graficy, architekci, producenci
oraz animatorzy kultury.

Organizatorzy

kontakt

W czym możemy pomóc?

Nowy Plan_2022_19.png

Stowarzyszenie Architektów Polskich o. Poznań ul. Stary Rynek 56 61-772 Poznań email: wspolpraca.sarppoznan@gmail.com

Nowy Plan_2022_17.png

Centrum otwarte ul. Masztalarska 8, II piętro (w Estrada Poznańska) email: biuro@centrumotwarte.pl

Kontakt
Nowy Plan_2022_15.png
bottom of page